SUT SORU-CEVAP

Kategori: Diğerleri

Ursactive hematoloji hekimi reçete etmiş verilebilir mi?


Komisyon Yanıtı

Uygun teşhis varsa verilebilir.  

Kategori: Diğerleri

Hasta psoretin kapsül kullanıyor hasta onay formu raporda yok verilebilir mi?


Komisyon Yanıtı

  Retinoik asit türevi olup İsotretinoin gibi düşünülmelidir. Sgk ek izlemeye tabii ilaç listesinde olup rapor açıklamasında belirtilmelidir.  

Kategori: Tikagrelor

Hasta Brilinta tedavisine 2022 aralıkta başlamış henüz 8 kutu kullanmış rapor açıklaması uygun olmamakla birlikte yeni rapor nisan ayında çıkarılmış ve nisandaki raporla ödüyor verilebilir mi?


Komisyon Yanıtı

Tedavi süresi 1 yıldır (max 13 kutu).İlacın hastaya tekrar kullanımı ancak hastada aynı koşulların yeniden oluşması halinde mümkündür. Dolayısıyla sistemde aktif bir rapor varken ve rapor süresi 1 yılı doldurmadan yeni çıkarılan Brilinta raporunun geçerliliği yoktur.

Kategori: Anti-Tnf

Hasta romatoid artrit hastası Humira kullanırken Simponiye geçiş yapılmış yeni rapor idame mi başlangıç mı olamalıdır?


Komisyon Yanıtı

Aynı hasta için iki farklı teşhis ile iki farklı anti-TNF ve/veya iki farklı biyolojik ajanın birlikte kullanılması halinde bedelleri karşılanmaz.Tedaviye uzun süre ara veren (6 ay ve daha uzun süre) hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır.Eğer aynı tanı ise idame niteliği taşır.Fakat biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış önkoşuluna dikkat etmek gerekir.

Kategori: Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

Hasta elinde Hibor varken Oksapara geçiş yapmış reçete ve rapor başlangıç kriterlerine uygun mu olmalıdır?


Komisyon Yanıtı

Hayır ,farklı etken maddeli düşük molekül ağırlıklı heparinlerin birlikte kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz.Yeni çıkarılan rapor ise idame kriterlerini karşılamalıdır.  

Kategori: Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

Hasta 32 haftalık gebe ve 04.04 rapor koduyla kadın doğum uzman hekimlerince çıkarılan ikinci raporu verilebilir mi?


Komisyon Yanıtı

Verilemez çünkü rapor periferik hastalık başlığında çıkarılmış düşük molekül ağırlıklı heparin kullanım ilkesine göre uzman hekimlerce 3 aylık rapor edilebilir devamında 1 yıllık sağlık kurulu raporu çıkarılıp idame uyarı koduyla işlem yapılmalıdır. Gebelik raporlarında 20.00 rapor koduyla kadın doğum hekimlerince 9 aylık olarak düzenlenebilmekte ve  253-GEBELİK  uyarı koduyla işlemem alınması halinde karşılanmaktadır.

Kategori: Kolesterol İlaçları

LDL :80 Ator kullanan hasta 8 ay ara vermiş ölçüm değeri uygun mudur?


Komisyon Yanıtı

Statin tedavisine ara verme durumunda(reçete tarihinden önceki 6 ay) başlangıç kriterini içeren yeni rapor düzenlenmesi gerekmektedir.İdame tedavilerde bitmiş raporlar arasında 6 aydan daha uzun süre bulunmamalıdır. LDL değerinin 70 mg/dl'nin üzerinde olduğu durumda, diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalıklarına dair raporda açıklama bulunması gerekmektedir..