SUT SORU-CEVAP

Kategori: Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

Hastaya üç kadın doğum uzman hekimi 04.04 le oksapar için kurul raporu çıkarmış?


Komisyon Yanıtı

Ödenir SUT a göre branş belirtmeksizin kurul raporu yazmakta.  

Kategori: Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

Hasta Enoksaheparine 6 aydan fazla ara vermiş yeni rapor hangi kritere uyum sağlamalıdır?


Komisyon Yanıtı

Başlangıç raporu  3 aylık tek hekim sonra  heyet raporu ..(04-04  ile) ,20:00 gebelik ile çıktı ise rapor 9 ay geçerli

Kategori: Antineoplastik , immünomodülatör, immünsüpresan ajanlar

Xeljanz ankilozan spondilitte rapora istinaden dahiliyeden yazılır diyor SUT ta ancak ödemiyor? Rapora istinaden hangi branşlar yazabilir?Bir de fakülte mi olmalı yoksa normal devlet hastanesi olur mu?Devlet dahiliyede ödemiyor devlet fizik tedavide ödüyor ancak insan çelişkide kalıyor?


Komisyon Yanıtı

İlaç kartı eksikti düzenlendi

Kategori: Diğerleri

Aynı reçetede bir ilacın hem merhem hem krem formu mevcut ödenir mi?


Komisyon Yanıtı

Topikal bir ilacın merhem ve krem formları farklı vücut bölgeleri için tasarlandığından aynı reçetede karşılanması mümkün. Örneğin ayak mantarı tinea pedis enfeksiyonlu bir kişide ayak tabanı için merhem tercih edilirken parmak araları için krem tercih edilir. Dolayısıyla bu hususta yapılacak bir kesinti izahtan varestedir.

Kategori: Apiksaban,Rivaroksaban, Dabigatran

Xarelto 15 mg 2x1 olarak hem reçete hem rapor edilmiş verilebilir mi ?


Komisyon Yanıtı

Devamında günde 1 kez 20 mg dvt ve pe başlangıç tedavisinde 3 hafta sabah-akşam 15 mg            kullanılıyor  (bu ilaç genel olarak yanlış kullanılıyor rapor ve reçete edilmesinin zorluğundan dolayı. ilk 3 hafta dışında 15 mg kullanımı yok normalde

Kategori: Osteoporoz, Sudek Atrofisi (Algonörodistrofi) ve Paget Hastalığında ilaç kullanımı

Merhaba osteoporoz uzayan raporla kmy ölçümü iki yıl geçmiş oluyor hastanın güncel raporunda değeri uygun değildi eski raporu seçtim ama 2019 dan uzamış sorun olur mu?


Komisyon Yanıtı

Sorun olmaz.  

Kategori: Diğerleri

Merhabalar.ivig kullanan hastaya çocuk immünolojisinden rapor çıkmış hasta 22 yaşında.aynı şekilde reçeteyi de yazmış.


Komisyon Yanıtı

23 yaşına kadar olur

Kategori: Diğerleri

Hasta myastenia gravis te pozoloji de 5 gün süreyle 0.4kg/gün kullanılacak şeklinde ama rapora 0.8gr/gün olacak şekilde çıkmış


Komisyon Yanıtı

0,4kg/gün aşılamaz. Endikasyon dışı izin gerekir.

Kategori: Enteral Beslenme Ürünleri

Hasta yatalak beslenemiyor rapor açıklamasında sadece günlük kalori yazıyor verilebilir mi?


Komisyon Yanıtı

Hastanın beslenme yolu(orogastrik sonda/nazogastrik sonda/nazoenterik sonda veya gastrostomi/jejunostomi ile beslenen hasta)  belirtilmeli malnütrisyon koşulları aranmaksızın beslenme ürününün adı, günlük kalori ihtiyacı ve buna göre belirlenen günlük kullanım miktarı, hastanın vücut ağırlığı, boyu ve varsa eşlik eden hastalığın ICD-10 kodu açıkça belirtilerek en fazla 30 günlük dozda reçete edilmelidir  

Kategori: Anti-Tnf

Anti TNF rapor 2 ay önce çıkmış güvenlik izlem formu yenilenmemiş verebilir miyim?


Komisyon Yanıtı

Evet,3 ayda bir doldurulması yeterli

Kategori: Kolesterol İlaçları

Hastanın raporunda statinlerle en az 6 ay kullanılmasına rağmen LDL 100 üzerinde var Ezetrol kullanırken Ator da yazılmış ödenir mi?


Komisyon Yanıtı

Evet.

Kategori: Osteoporoz, Sudek Atrofisi (Algonörodistrofi) ve Paget Hastalığında ilaç kullanımı

Zodanasil osteoproz tanısı rapor açıklamasında T skoru -2,2 hasta yaş 74 verilebilir mi?


Komisyon Yanıtı

Hayır.-2,5 ve üzerinde olmalı yahut patolojik kırık öyküsü varsa ekletilmelidir.

Kategori: Enteral Beslenme Ürünleri

Hasta enteral beslenme ürünü yazılmış önceki yıllarda biten mama var , raporu başlangıç mı?


Komisyon Yanıtı

Yeni çıkan rapor eylül 2022 tarihinden sonra ise idame kriterleri aranır. Özellikle çocuk hastalarda idame kriterlerinde hekim branşı değiştiği için dikkat edilmelidir.

Kategori: Enteral Beslenme Ürünleri

Hastanın malnütrisyon tanılı raporunda 7 yaş hasta Fortını multi fibre VKI 1,7 nin altında yazılmış iade geldi neden?


Komisyon Yanıtı

VKI nin 1,7 olması mümkün olmamakla birlikte Sut a göre 2 yaş üstü çocuk hastalarda malnütrisyon tanımında VKI nin stardart deviasyon değerinin -2SD nin altında olması koşulu aranmalı uygun VKI rapora eklenmelidir.

Kategori: Diğerleri

Reçetede xtandı yazılmış rapor uygun ama sistem ödemiyor?


Komisyon Yanıtı

Hasta Abitiga kullanmış.Enzalutamid ve abirateron etken maddeli ilaçların ardışık kullanımının bedelleri yalnızca Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanım onayı bulunması halinde Kurumca karşılanır