SUT SORU-CEVAP

Kategori: Diğerleri

İDAME -1 İLE İDAME-2 UYARI KODU ARASINDAKİ FARK NEDİR?


Komisyon Yanıtı

Her ilacın ödeme koşullarını düzenleyebilmek için Medula sistemi uyarı kodu tanımlamakta örneğin HUMIRA için romatoid artirit tanısında başlangıç tedavisi 3 ay( başlangıç uyarı koduyla) sonrasında hastalık yanıtı için 0,6 puan DAS skorunda düşüş sağlanırsa 3 ay birinci idame tedavisi  (İDAME1 UYARI KODUYLA) ve tekrardan 6 aylık yanıt değerlendirilerek totaldeki DAS skorundaki düşüşe bakılarak 1,2 puan düşmesi halinde  ikinci idame tedavisi İDAME 2 uyarı koduyla işleme alınıyor. Dolayısıyla seçtiğiniz uyarı kodu hastanın tedavideki aşaması ve yanıt kriterlerini tanımlamakta.

Kategori: Kolesterol İlaçları

Hastada diyabet var LDL:180 başlangıç raporuikinci bir ölçüm istenir mi?


Komisyon Yanıtı

Hayır gerek yok.SUT a göre ç bendine tabi hastalarda. ç) LDL düzeyinin 70 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş Mİ, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda. Tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporunda, bu rapor öncesi son 6 ay içinde, birinci fıkranın a, b ve c bentleri için en az bir hafta ara ile iki defa olmak üzere, yapılmış kan lipid düzeylerinin her ikisinde de yüksek olduğunu gösteren tetkik sonuçları belirtilir.

Kategori: Diğerleri

ÖRNEĞİN ATOPIK DERMATIT RAPORLU HASTANIN RECETESİNE UYARI KODU GİRİYORUZ. RAPORDA ATOPIK DERMATIT YAZIYOR AMA RECETEDE TANI SEBOREIK DERMATIT. RAPORDAKI ATOPIK DERMATIT TANISI UYARI KODU İÇİN YETERLI MIDIR YOKSA RECETEDE ARAMALIMIYIM? AYNI DURUM NOROPATIK AĞRI,ORAL OKSIBUTUNINE DİRENÇLİ HASTA VE BUNA BENZER TUM UYARI KODLARI İÇİN GEÇERLİ.


Komisyon Yanıtı

Merhaba raporda birebir uyarı koduyla aynı ibare  yazdığı takdirde lüzum yok fakat her ilaç için özel durumlar olabilir değişebilir yukarıdakiler için raporda yazması yeterli.Örneğin raporda polinöropati yazıp nöropatik uyarı koduyla işlem yapamayız.

Kategori: Diğerleri

BEKLOMİL 120 VE 200 DOZLUK FORMU MEVCUT.İLK KULLANIMDA BİR AYLIK 120 DOZ VERİLMESİ GEREKİR.(MAX.2X2 KULLANIM DOZU) RİNOCLENİL SADECE 200 DOZLUK FORMU MEVCUT.İLK KULLANIMDA RİNOCLENİL YAZILDIĞINDA DA BEKLOMİL 120 Mİ VERMELİYİM ? BÜTÜN 200 LÜK DOZLU ÜRÜNLERİ İLK KULLANIMDA EŞDEĞER SEÇİP 120 DOZA DÜŞÜRMELİMİYİZ YOKSA MESELA RİNOCLENİLİN 120 DOZLUK FORMU YOK DİYE YAZILDIĞINDA VEREBİLİRMİYİZ ?


Komisyon Yanıtı

Merhaba reçetede yazdığı için 200 dozaj formu olup 120 doz olamayanları verebilirsiniz.

Kategori: Antineoplastik , immünomodülatör, immünsüpresan ajanlar

Tremfya hastası rapor 6 ay çıkmış 4. Ayında verilmeli mi?


Komisyon Yanıtı

Hastanın başlangıç raporu 16 hafta geçmiş yeni rapor çıkarılmalı idame için şartlar sağlanmalıdır.

Kategori: Enteral Beslenme Ürünleri

Pedıasure mama ilk raporu ikinci alım idame uyarı kodu girdim olmadı?


Komisyon Yanıtı

Hasta halen başlangıç tedavisinde başlangıç girilmelidir.

Kategori: Anti-Tnf

Hasta güvenlik izlem formu antitnf nisanda çıkmış olur mu?


Komisyon Yanıtı

3 ayda bir doldurulmalı bu sebeple yenilenmelidir.

Kategori: Anti-Tnf

Enbrel hastası CRP:1,7 olur mu?


Komisyon Yanıtı

Evet 1 in üzeri normalin üzeri

Kategori: Diğerleri

Endikasyon dışı kullanım onayı 2 ay yazıyor ve 13 şubatta çıkmış ama dr sistemden yeni başvuru yapamamakta neden?


Komisyon Yanıtı

TİTCK duyurusundan dolayı uzatıldı; ‘’01.12.2022 tarihinden itibaren süresi biten ya da bitecek olan Endikasyon Dışı/Yurt Dışı İlaç kullanım 0 kadar uzatılmıştır.  Endikasyon dışı ve yurtdışı ilaç kullanımlarında reçete ve rapor (sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) düzenlemelerinde SGK’nın 23.06.2023 tarihli duyurusu geçerlidir. Bununla birlikte; SUT kapsamında 4.1.4 - Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı,  c maddesinde ‘’Sağlık Bakanlığı tarafından verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onaylarında, bu onay için süre belirtilmemiş ise rapor yenilenmesinde yeni onay aranmaz. Bu süre hiçbir şekilde 1 yılı geçemez.’’ ibaresi yer aldığından; kullanım onayları uzatmalar dahil toplamda 1 yılı geçmeyecektir. Bu hususa dikkat edilmesi azami önem arz etmektedir. Yurt Dışı ilaç kullanım onaylarında da aynı düzenleme geçerlidir.’’

Kategori: Enteral Beslenme Ürünleri

Hastanın raporu uygun daha önce de 10.07 DEMANS tanısıyla verilen mama raporu neden ödemiyor?


Komisyon Yanıtı

10.07 kodlu hasta için max rapor süresi 3 ay o sebeple.

Kategori: Diğerleri

Espiret her reçeteyle birlikte rapor tetkik sonucu iletilmeli mi?


Komisyon Yanıtı

Yıllık ölçüm sonucu raporda belirtilmesi yeterlidir.

Kategori: Diğerleri

Hastaya aynı reçetede hem relpax hem topamax yazılmış verilebilir mi?


Komisyon Yanıtı

evet

Kategori: Fosfat Bağlayıcılar(Sevelamer,Kalsiyum Asetat)

Perfose tb reçetede fosfor ölçüm sonucunun yanında tam tarih yazmıyor 07/2023 yazmakta ödenir mi?


Komisyon Yanıtı

  Evet son 1 ay içinde olması yeterlidir.  

Kategori: Kan Ürünleri Faktörler

Novoseven 2mg 1flakon 7X2 reçete dozu 7x2 mg rapor dozu ?


Komisyon Yanıtı

Rapor dozu reçete dozunun altında kalmakta düzeltilmelidir.

Kategori: Diğerleri

Diyaliz ilaç küpürlerinde de SGK imha kodları yazılmalı mıdır?


Komisyon Yanıtı

Evet