SUT SORU-CEVAP

Kategori: Diğerleri

Vesıfıx reçetedeoral oksibutinden yanıt alınamamış yazmakta fakat raporda yazmamakta zorunlu mu?


Komisyon Yanıtı

Uyarı kodunun rapor yada reçete açıklamasında bulunması yeterli dolayısıyla raporda yazmıyorsa her reçetede bulunmasına dikkat etmelisiniz.

Kategori: Enteral Beslenme Ürünleri

Hastaya Neocate junıor yazılmış günde 5x30 fakat raporu 5x37gram nasıl girilmeli?


Komisyon Yanıtı

Reçetedeki ölçek hesabı ve bu mama için 7,3 gram bir ölçek diye tanımlandığı için rapor dozu aslında 5x5.1 oluyor dolayısıyla buna uygun olarak reçete dozu düzeltilmelidir.

Kategori: Grip Aşıları

Fluarıx satışını yaparken hasta Tc si girerek sistemden düşüyorum elden satışta doğru mu?


Komisyon Yanıtı

Evet böyle yapmalısınız.

Kategori: Grip Aşıları

Reçeteli Grip aşısını renkli reçeteye kaydetmesem olur mu?


Komisyon Yanıtı

Kaydetmelisiniz .

Kategori: Grip Aşıları

Grip aşısı sadece hipertansiyon raporuyla ödenir mi ?


Komisyon Yanıtı

EVET

Kategori: Endikasyon Dışı Özel İzin

Hasta hemanjıom hastası endikasyon dışı özel izin yaş kriterinden dolayı alınmış fakat sistem 20.01 kodlu raporu ve uyarı kodu seçsek dahi sistem rapor düzenleme değeri eksik yazmakta ne eklemeliyim?


Komisyon Yanıtı

Rapor düzenlenme nedeni bölümü eklenmeli.Bu izin yaş nedeniyle alındığı için yaş eklenmeli.

Kategori: Diğerleri

Psoretin kapsül hasta bilgilendirme onay formu kağıdı olmakzorunda mı?


Komisyon Yanıtı

Evet bulunmalı elektronik ortamda düzenlendiyse reçete açıklamasında belirtilmelidir.

Kategori: Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

Hasta daha önce raporsuz oksapar kullanmış şimdi uzman hekim rapor çıkarmış başlangıç mı idame mi?


Komisyon Yanıtı

Başlangıçtır.Rapordaki başlangıç  uyarı kodu ilk raporu olduğu ve kronik hasta olarak 3 ay devam etmesi gerektiğini açıklar.

Kategori: Diğerleri

Calcımax k 40 efervesan tablet daha önce calcıum kullanmamasına rağmen ilk reçeteye verilebilirmi yoksa calcımax 30 eff vermekmi gerekiyor


Komisyon Yanıtı

Calcımax K diğer formla birebir eşdeğer olmadığı için reçetede Calcımax K yazıldığında verebiliriz,fakat Calcımax D yazıldığında K formunu eşdeğer seçmemiz uygun olmaz. Calcımax D ler için de ilk alımda 30efv formu vermek uygun olucaktır.

Kategori: Osteoporoz, Sudek Atrofisi (Algonörodistrofi) ve Paget Hastalığında ilaç kullanımı

Hastaya Prolıa reçete edilmiş vertabral fraktür yazılmış, 55 yaş hasta femur boynu:-2,2 rapor uygun mudur?


Komisyon Yanıtı

Patolojik kırığı olmayan 65 yaş altı hastalarda T skoru -3 altında olmalıdır

Kategori: Enteral Beslenme Ürünleri

Hastanın 3yıl önce çıkan bir mama raporu var uyarı kodu idame mi başlangıç mı olmalı?


Komisyon Yanıtı

İDAME ;SUT değişikliğinden dolayı tarih aralığı belirtmeksizin daha önce enteral beslenme ürünü kullanan hastalar için eylül 2022 den sonraki her rapor idame niteliği taşıyor.

Kategori: Enteral Beslenme Ürünleri

Aptamıl progomın syneo 15.04 koduyla çocuk hastalıklarından çıkarılmış 344-İNEK SÜTÜ ALERJİSİ uyarı kodunu girdim fakat kaydetmiyor?


Komisyon Yanıtı

SUT 4.2.16 a) Çocuk metabolizma hastalıkları, çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları veya çocuk gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen 3 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak, tüm hekimler tarafından reçete edilebilir. Hükmüne göre rapor çıkarılan hastanede yukarıda sayılan branşlar yoksa 307 - SUT''da belirtilen ilgili uzman hekimin bulunmadığı yerlerde düzenlenen reçete veya rapor uyarı kodunu da eklemelisiniz.

Kategori: Apiksaban,Rivaroksaban, Dabigatran

Hastaya PRADAXA 110 MG yazılmış daha önce 04.03 rapor koduyla alıyordu neden kaydetmedi?


Komisyon Yanıtı

Hekim reçeteye 10tb formunu yazmış bu ilacın 10tb formunda uzun süreli tedavi istenen disritmi tedavisi çin 10tb formunun ödemesi yok.Reçeteye uygun form 60TB  yazılmalıdır. PRADAXA 75 MG 10TB ,PRADAXA 75 MG 60TB VE PRADAXA 110MG 10TB formları Elektif kalça ve diz total eklem replasmanlarında derin ven trombozunun profilaksisinde endike olup , PRADAXA 110MG 60TB ,PRADAXA 150MG 60TB  Derin Ven Trombozu (DVT) tedavisi ile akut DVT sonrası tekrarlayan DVT ve Pulmoner Embolizmin (PE) önlenmesinde veya Pulmoner Embolizm (PE) tedavisi ile tekrarlayan PE ve DVT’nin önlenmesinde kullanılır.    

Kategori: Enteral Beslenme Ürünleri

Hastaya iki farklı aromayla mama reçete edilmiş,rapor dozu 4x1tüm aromalar yazmakta.Kayısı 2x1 ve çilek 2x1 yazıyor verilebilir mi?


Komisyon Yanıtı

Verilebilir,reçetedeki dozu rapor dozunu ve kaloriyi  aşmadığı  sürece farklı aromalarla aynı reçeteyi karşılayabilirsiniz.

Kategori: Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

Hasta 7 haftalık gebe ve 04.04 katılım paysız ENOX raporu yazılmış ICD10 kodu ise ı87.2 periferik venöz yetmezlik bu hasta daha önce bu ilacı kullanmamış rapor uygun mu 20.00 olması zorunlu mu?


Komisyon Yanıtı

01.08.2023 tarihli SGK DUYURUSUNDA  Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin sadece gebelik tanısında kullanımında katılım payından muaf olmasına ilişkin Tebliğde düzenleme bulunmadığı, gebeliğe eşlik eden ve muafiyet kapsamında yer alan hastalığın mevcut olması durumunda düşük molekül ağırlıklı heparinlerin muaf olarak ödenebileceği bildirilmektedir. Bu raporda venöz yetmezlik mevcut 3 AY TEK HEKİM sonrasında KURUL RAPORU ile karşılanabilir katılım paysız. Yalnızca gebelikle ilgili tanıların bulunduğu mesela Z33 gebelik durumu gibi tanılarda 20.00 katılım paylı 9 ay rapor olmalı.