SUT SORU-CEVAP

Kategori: Anti-Tnf

İZLEM FORMU NUMARASI RAPORDA VEYA REÇETEDE YAZMASI GEREKİYORMU


Komisyon Yanıtı

İlaçların geri ödemesi için hasta onay formunun doldurulduğuna dair beyanın ve formun seri numarasının raporda yer alması gerekir.Güvenlik izlem formları belirli aralıklarda (Anti Tnf ilaçlarda 3 ayda bir )doldurulan belgeler dolayısıyla numarasının raporda  yazmasa dahi doldurulduğu beyan edilip reçeteye eklenip gerekli kuruma bildirilmelidir.

Kategori: Antineoplastik , immünomodülatör, immünsüpresan ajanlar

HASTA İLK DEFA 03/10/2023 TARİHLİ RAPORLA ANASTRAZOL 1 MG KULLANACAK , RAPOR AÇIKLAMASINDADA HORMON POZİTİF VE POSTMENOPOZAL OLDUĞU BELİRTİLMEMEKTEDİR BU KOŞULLARDA REÇETE KARŞILANABİLİR Mİ?


Komisyon Yanıtı

Evet tanı meme ca olup ileri yada erken evre olduğu belirtilmelidir.

Kategori: Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler

Hastaya 06/09/23 tarihinde 04.04 tanı kodu ve I82.9 EMBOLİ VE TROMBOZ, TANIMLANMAMIŞ VENLERİN icd koduylaOksapar Flakona tek hekimli rapor çıkmış. Rapor açıklamasında da gebelik yazıyor. Hastanın 18/04/2022 de aynı tanı ile raporu var. İlaç kullanım listesisinde en son 15/08/2022 de Oksapar Flakon aldığı gözüküyor. Bu durumda Oksapar Flakon verilebilir mi?


Komisyon Yanıtı

Hasta ara verdiği için başlangıç raporu verebilirsiniz.3 ay sonunda kurul raporu lüzumludur.

Kategori: Diğerleri

Lamıctal çocuk hastalıkları ana branş çıkarıldı reçete de mi yazamayacak?


Komisyon Yanıtı

Reçete yazabilir. Çocuk Nörolojisi ,Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Kategori: Diğerleri

Mınırın melt primer enurezıs nokturna raporsuz ödenmeye başladı raporlu ödemesi yok mu?


Komisyon Yanıtı

Raporlu da ödenmektedir.

Kategori: Diğerleri

Hemodiyaliz hastalarının raporunda güncellenme öncesi çıkmış hemodiyaliz hastası yazmıyor ?


Komisyon Yanıtı

Eski raporlar süre sonuna değin geçerli olup eklemeye lüzum yok.

Kategori: Diğerleri

Benralızumab yeni etken madde sadece yetişkinden kasıt nedir?


Komisyon Yanıtı

18 yaş üstü

Kategori: Diğerleri

Peri pre menapozal ifadesi eklenen faslodex ,reampla end dışı onayla alınıyordu. Şimdi bu rapor geçerli mi?


Komisyon Yanıtı

Evet 31.10.2023 Sgk duyurusuna istinaden değişiklik öncesi çıkan tüm raporlar süre  rapor süresi sonuna değin geçerli.

Kategori: Enteral Beslenme Ürünleri

Mama raporu rapor tarihi 30.10.2023 hasta 3 yaşında eski Suta uygun olarak vki göre -2SD altında yazılmış.


Komisyon Yanıtı

Rapor yeni Suta uygun hale getirilmelidir. Yaşa göre ağırlık 5 yaşa kadar -2SD altında olmalıdır.5 yaş ve üstü çocuklarda VKİ göre hesaplanmalıdır.

Kategori: Diğerleri

Hastamın raporu değişiklik öncesi çıkmış şuan yeni SUT a uyumlu çıkmalı mı?


Komisyon Yanıtı

Hayır  31.10.2023 Sgk duyurusuna istinaden değişiklik öncesi çıkan tüm raporlar süre  rapor süresi sonuna değin geçerli.

Kategori: Fosfat Bağlayıcılar(Sevelamer,Kalsiyum Asetat)

Hasta LAMERIS kullanıyor reçetede fosfor düzeyi 2,2 yazıyor ilacı karşılayamıyorum amasonraki aylarda yeni bir raporla mı alıcak?


Komisyon Yanıtı

SUT 4.2 .9.B 3 Her reçetede fosfor düzeyini gösterir son 1 ay içinde yapılmış tetkik sonuç belgesinin tarihi ve sonucu belirtilir. Bir defada en fazla bir aylık dozda ilaç verilir. Fosfor düzeyi 3,5 mg/dl'nin altında olduğu durumlarda tedavi kesilir. Yeni rapora lüzum yok hastanın fosfor düzeyi 3,5 ile 4 arasında olduğunda tedaviye aynı raporla devam eder. Ancak 4 ün üzerine çıktığında ilk tedavi koşulları aranmalıdır.

Kategori: Diğerleri

Actılyse kardiyoloji uzmanı yazmış ,yatan hasta raporsuz reçetesi karşılanabilir mi?


Komisyon Yanıtı

Aşağıdaki tanılardan biri reçetede mevcutsa karşılayabilirsiniz.   Alteplaz erişkinlerde; kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, iç hastalıkları, nöroloji, göğüs hastalıkları, anesteziyoloji ve reanimasyon veya acil tıp uzmanları tarafından yalnızca aşağıda tanımlanan durumlarda;   a) Akut miyokard enfarktüsünün trombolitik tedavisinde veya   b) Hemodinamik instabilite ile birlikte olan akut masif akciğer embolisinin trombolitik tedavisinde veya   c) Akut iskemik inmenin trombolitik tedavisinde kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

Kategori: Anti-Tnf

Hasta ankilozan spondolit verxant hastası ilk ilacını 04.08.2023 de almış şimdi gelen reçeteyi hangi uyarı kodunu seçerek vermeliyim?


Komisyon Yanıtı

Hastanın ilk  kez alımında 58 günlük dozda BAŞLANGIÇ1 ilk 16 haftanın içerisinde (başlangıç rapor süresi) gelen ikinci reçetesinde BAŞLANGIÇ2 İdame rapor çıktığında da İDAME koduyla işlem yapılmalıdır.

Kategori: Anti-Tnf

Remsima 100 mg 1x4 dozunda "Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme" doktoru tarafından çıkarılan rapora aynı doktor tarafından yazılmış. Rapor tanı kodu 06.06 : K50.8 CROHN HASTALIĞI, DİĞER icd koduyla yazılmış. Hasta 16 yaşında ve başlangıç raporu.Fakat reçeteyi kaydetmeye çalıştığımda şu uyarıyı çıkartıyor,kaydetmiyor "8680614140112 barkodlu ilacın ayaktan raporlu ödenmesi için gerekli şartlar sağlanamıyor. Sebep(ler)i ; * rapor tanısı uyumsuz, (357306)" Sebepi ne olabilir. Teşekkürler.


Komisyon Yanıtı

06.06 altında K51.0,K51.1,K51.2,K51.3,K51.4,K51.5,K51.8,K51.9 tanı kodlarından biri tanmlanmalıdır.

Kategori: Enteral Beslenme Ürünleri

MALNÜTRİSYON TANIMI GEREKTİREN FAKAT VKİ İSTENMEYEN RAPORLARDA AYRICA BOY VE KİLODA YAZMASI GEREKLİMİ?


Komisyon Yanıtı

SUT 4. 2.8 C bendlerine göre evet yazması gerekmektedir.Açıklama yada rapor ek bilgi kısmına eklenebilir.