mesul müdür ve 2.eczacı olarak çalışabilirim emekliyim