Yeni Hazırlanacak Nöbet Listesi Hakkında

      Değerli Meslektaşlarımız,

     Nöbet komisyonu olarak, elektronik nöbet sistemine geçiş için çalışmalarımızı başlattık. Öngörümüze göre sistemin kurallarının belirlenmesi ve demo listelerin hazırlanıp değerlendirilmesi için 3-4 aylık bir süreye ihtiyacımız olacak. Bu nedenle Mart ayı sonuna kadar mevcut nöbet hazırlama sistemimizi kullanarak 3 aylık nöbet hazırlamayı, bu süreçte de yeni bilgisayar programı üzerinde yoğun bir şekilde çalışmayı planlamaktayız.

     Nöbete giriş ve çıkış dilekçelerinizi, ayrıca Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsayacak mazeret dilekçelerinizi 25 Kasım 2023 tarihine kadar bizlere iletmenizi rica ederiz.

     Mazeret dilekçenizi verirken toplam 7 günlük süreyi aşmamanızı önemle hatırlatır, gereğini bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

 

                                                                                                   

                                                                                         9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası

                                                                                                    Yönetim Kurulu