VERESELİ OLARAK İŞLETİLEN ECZANELERİN DEVİR NAKİL HAKKI

     Değerli Meslektaşlarımız,
     Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’nden 27.11.2012 tarih 3536 sayı ile gelen, 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 6308 sayılı Yasa ile değişik “Geçici 3. Maddesi” kapsamında bir defaya mahsus tanınan ve sınırlamalara tabi olmaksızın eczanenin nakli ve devrine izin veren düzenlemeden vereseli eczanelerin yararlanıp yararlanamayacağı konulu yazı ektedir.
     Bilgilerinize sunulur.

                                                        9.BÖLGE
                                          ESKİŞEHİR ECZACI ODASI
                                                 YÖNETİM KURULU

EK: