Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Konferansına Katılım

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Konferansına Katılım

 

T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından, Ulusal Mesleki Yeterlilik Sisteminin, Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) ve paydaşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) uygulaması süreçlerinin desteklenmesi amacıyla, 17-18 Ocak 2023 tarihlerinde Ankara’da, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Ulusal Konferansı düzenlendi.

T.C.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof.Dr.Lutfihak Alpkan’ın da yer aldığı konferansa, Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı Ecz.İ.Orkun Yılmaz, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Uzm.Ecz.Tahir Özelçi ve Proje Araştırma-Geliştirme Uzmanı Meltem Türker katıldılar.