TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ HAKKINDA

 
 

 


38.A.00.003684
12.12.2012

Konu: Eczacıların ticari defter tasdikleri

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Eczacılarımızın, noterlerin ticari defterlerinin açılış tasdiki esnasında kendilerinden ticaret sicil tasdiknamesi istemekte olduğuna dair iletmiş oldukları bildirimler doğrultusunda konu Birliğimiz tarafından yakından takip edilmekte idi.

Bugün konu ile ilgili T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan “Ticaret sicili tasdiknamesi” konulu yazı ekte iletilmekte olup, yazıda sadece bu yıla (2012 yılı) özgü olmak üzere tacirlerin ticari defterlerinin 2013 yılına ait açılış onaylarında sicil tasdiknamesinin aranmamasının söz konusu olumsuzlukların yaşanmasının önlemesi bakımından uygun olacağının değerlendirildiği ve noterlere bu doğrultuda gerekli bildirimin yapılması hususu duyurulmuştur.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel SekreterT.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün yazısı için tıklayınız