SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU YÖNETMELİĞİ HAKKINDA

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

14 Aralık 2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete’de “Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik hakkında inceleme tarafımızca yapılmakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Yönetmelik için tıklayınız.