İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yürürlük Tarihinin Ötelenmesi Hakkında


İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yürürlük Tarihinin Ötelenmesi Hakkında


28/07/2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7252 Sayılı “Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” çerçevesinde yapılan değişiklik ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yürütümüne ilişkin 38 inci maddesinde tanımlanan ‘1/7/2020’ yürürlük tarihi ‘31/12/2023’ şeklinde değiştirilmiştir.


Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


7252 Sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Metnine Ulaşmak İçin Tıklayınız.