I. BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ VE MAKİNELERİ KONGRESİ HAKKINDA

 
 

38.A.00.003679
12.12.2012

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden gelen 06.12.2012 tarih ve 39786 sayılı yazı ile;

2-5 Nisan 2013 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan ”I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi” ilişkin detaylı bilginin, www.zmk.tarim.gov.tr adresinde yer almakta olduğu; gerekli hazırlıkların ve başvuruların adı geçen web sayfasında bildirilen takvime uygun olarak yapılması gerektiği hususu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

06.12.2012 tarihli ve 39786 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmi yazısı için tıklayınız.
19.09.2012 tarihli ve 31323 sayılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmi yazısı için tıklayınız.