Goldiamond Ayak Sağlığı Merkezi ile Yapılan İndirim Sözleşmesi

            Değerli Meslektaşlarımız, 

            Odamız ile Goldiamond Ayak Sağlığı Merkezi arasında yapılan anlaşma ile Odamız üyelerine indirim imkânı sağlanmıştır.
            Sözleşme örneği ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

                                                                                9.Bölge Eskişehir Eczacı Odası                 

                                                                                          Yönetim Kurulu