Deprem Nedeniyle Kullanılamaz Durumda Olan Eczaneler Hakkında TİTCK Duyurusu

Deprem Nedeniyle Kullanılamaz Durumda Olan Eczaneler Hakkında

TİTCK Duyurusu

 

43.A.00/13987

08/02/2023

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Eczaneler Dairesi Başkanlığı tarafından 08 Şubat 2023 tarihinde yayımlanan "Depremden Etkilenen Eczaneler Hakkında" başlıklı duyuru ile,

Ülkemizde yaşanan deprem afetinden evvel,  Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerimizde ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve mevcut adreslerinde hizmet veremeyen eczacılarımıza, deprem bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın ilaç ve eczacılık hizmetine erişimini temin etmek adına; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in 20'nci maddesinin üçüncü fıkrası "Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20 metrekare olan yerlerde veya geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir." hükmü uyarınca ruhsat düzenlenebileceği duyurulmuştur.

Bilgilerinizi ve deprem nedeniyle mevcut eczane adreslerinde sağlık hizmeti sunumunda bulunamayan üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

 

Ecz. Saygın Garğın

Genel Sekreter