CLAVİS PANAX, CLAVİS VE KLAVİS PANAX İSİMLİ ÜRÜNLER İLE BENZERLERİ HAKKINDA YAYINLANAN DUYURU

 
 

38.A.00.003694
13.12.2012

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 13.12.2012 tarihinde www.iegm.gov.tr adresinde yayınlanan duyuru ile;

Kurum tarafından ruhsatlandırılan ilaç ve tıbbi ürünlerin haricindeki ürünlerin hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği şeklinde sağlık beyanı ile tanıtım ve satışının yapılmasının yasak olduğu, bu kapsamda ilaç olmadığı hâlde ilaç gibi tanıtım ve satışı yapılan Clavix Panax, Clavis ve Klavis Panax isimli ürünlerin halk sağlığını tehlikeye soktuğu gerekçesi ile toplatılmasına karar verildiği ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu,

Ayrıca Reklam Kurulu tarafından bu ürünlerin reklamları durdurularak para cezası uygulandığı,yine RTÜK tarafından da reklamları yayınlayan yayın kuruluşları hakkında idarî para cezası uygulandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu ürünler veya benzer ürünlere ilişkin şikayet ve mağduriyeti olan vatandaşların mağduriyetlerini belirtir dilekçe ile hukuk@titck.gov.tr” e-posta adresi üzerinden Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna müracaat edebilecekleri belirtilmektedir.

Türk Eczacıları Birliği olarak, bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması ve eczacı kontrolünde sadece eczanelerden temin edilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğimiz konusunda bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.


Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter