24.03.2013 Tarih ve 28597 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği Hakkında

 
 
24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği yayımlanmıştır.
Tebliğin 6.4 ve 6.5 maddeleri;
6.4-Yürürlükten kaldırılan mevzuat ve atıflar
(1) 25/5/2007 tarihli ve 26532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği ile 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine yapılmış olan atıflar, bu Tebliğin ilgili maddesine yapılmış sayılır.
6.5-Yürürlük
(1) SUT’un;
a) 4.2.2(3) fıkrası 18/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 2.3(6) fıkrası 11/3/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 2.5 ve 2.6 maddeleri, 4.1.4(5) ve 4.3(3) fıkraları ve 6.3 maddesi yayımı tarihinde,
ç) 3.1.3(1) fıkrasının ı ve i bentlerinde belirtilen tıbbi malzemelere ait fiyatlar 1/7/2013 tarihinde,
d) 3.1.3(2) fıkrasının h ve ı bentleri 1/1/2014 tarihinde,
e) Diğer hükümleri 1/5/2013 tarihinde
yürürlüğe girer.” şeklinde düzenlenmiştir.Yeni Sağlık Uygulama Tebliği Birliğimiz tarafından incelenmekte olup, detaylar ayrıca duyurulacaktır.
 
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız