2022/65 YAŞ ÜSTÜ, YEŞİL KARTLI VE 60/g SİGORTALI HASTALARINDAN SEVK KAĞIDI İSTENMESİ HAKKINDA

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Değerli Meslektaşlarımız,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&uuml;rk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti&rsquo;nden 29.11.2012 tarih 3571 sayı ile gelen,<br />2022/65 yaş &uuml;st&uuml; Yeşil Kartlı ve 60/g sigortalı hastaların &ouml;zel hastaneler ile tıp fak&uuml;ltelerinden gelen re&ccedil;eteler i&ccedil;in medula eczane provizyon sisteminde sevk istendiğine dair herhangi bir uyarının bulunmadığına dair ve bu hastalardan sevk istenip istenmediği ile ilgili yazı ektedir.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bilgilerinize sunulur.<br /><br /><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9.B&Ouml;LGE<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; ESKİŞEHİR ECZACI ODASI<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;Y&Ouml;NETİM KURULU<br /><br /><a href="yonetim/image/mesaj/65.pdf" target="_blank">EK:</a><br /><br /></p><br />