2020 YILI SEÇİMSİZ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

T.C.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
9.BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI
KONGRE İLANI

     
    Değerli Meslektaşlarımız,

    6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği yasası ve ilgili maddeleri uyarınca; 9.Bölge Eskişehir (Bilecik) Eczacı Odası’nın 2020 yılı Seçimsiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereği; 
   12 Eylül 2020 Cumartesi günü Saat 13:00'de; Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34 Tepebaşı/Eskişehir adresindeki Oda Hizmet Binamızda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın, 19 Eylül 2020 Cumartesi günü Saat 13:00'de, Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34 Tepebaşı/Eskişehir adresindeki Oda Hizmet Binamızda yapılacaktır.
    Bilgilerinize rica ederiz.

                                                                                                                                                                                                                                   9.BÖLGE
                                                                                                                                                                                                                     ESKİŞEHİR ECZACI ODASI
                                                                                                                                                                                                                           YÖNETİM KURULU                 

 GÜNDEM
 1)  Açılış / Yoklama
 2)  Genel Kurul Divan Seçimi
      ( 1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Sekreter)
 3)  Saygı Duruşu/İstiklal Marşı
 4)  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
 5)  Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması
 6)  Denetleme Kurulu Raporunun Okunması
 7)  Raporların ayrı ayrı görüşülmesi
 8)  Raporların ayrı ayrı ibrası
 9)  2020-2021 Tahmini Bütçe Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması
10)  Dilek ve temenniler
11)  KapanışNOT: 6643 sayılı yasanın 8.maddesi gereği; Oda Genel Kurulunun her nevi toplantılarına, oda üyelerinin katılmaları ve seçimli toplantılarında oy kullanmaları zorunludur. Geçerli mazereti olmaksızın Genel Kurul Toplantılarına katılmayanlar ve Seçimli Toplantıda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılır.