2013 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

T.C. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 9.BÖLGE ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI KONGRE İLANI

           Değerli Meslektaşlarımız,          6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği yasası ve ilgili maddeleri uyarınca; 9.Bölge Eskişehir (Bilecik) Eczacı Odası’nın 2013 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince; 7 Eylül 2013 Cumartesi Günü Saat 14:00'de; Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü Cad. No:62 Arı Apt. Kat:4 Daire:11 Eskişehir adresindeki Oda Hizmet Binamızda, Çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın 14 Eylül 2013 Cumartesi Günü Saat 13:00'de, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kırmızı Salonu’nda yapılacaktır.          Oy verme işlemi ise 15 Eylül 2013 Pazar Günü 09:00-17:00 saatleri arası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Taşbaşı Kırmızı Salonu’nda yapılacaktır.          Bilgilerinize rica ederiz.                                                                                            9.BÖLGE                                                                            ESKİŞEHİR ECZACI ODASI                                                                             YÖNETİM KURULU BAŞKANI                                                                                  ECZ.YÜCEL YENİLMEZ                                    GÜNDEM 1)   Açılış Yoklama 2)   Genel Kurul Divan Seçimi       (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Sekreter) 3)   Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması 4)   Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması 5)   Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması 6)   Denetleme Kurulu Raporunun Okunması 7)   Raporların ayrı ayrı görüşülmesi 8)   Raporların ayrı ayrı ibrası 9)   2013-2014 yılının Tahmini Bütçe tasarısının görüşülmesi ve onaylanması 10) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı, T.E.B. Büyük Kongre            Delegeliği Asil ve Yedek Adaylarının belirlenmesi. 11) Dilek ve temenniler 12) Kapanış  NOT:6643 sayılı yasanın 8.maddesi gereği; Oda Genel Kurulunun her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılmaları ve seçimli toplantılarında oy kullanmaları zorunludur. Geçerli mazereti olmaksızın Genel Kurul Toplantılarına katılmayanlar ve Seçimli Toplantıda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılır.