2013 Yılı MSB Sözleşme Yenileme Süresinin 31 Ekime Uzatılması Hakkında

 
 

38.A.00.006677 08.10.2013 BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimiz tarafından Milli Savunma Bakanlığı'na gönderilen 23.09.2013 tarihli ve 6416 sayılı yazı ile,

21.05.2013 tarihinde ilk kez imzalanan "Sağlık Giderleri Jandarma Genel Komutanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" e ilişkin ile ilgili bazı eczacılarımızın son sözleşme teslim tarihi olan 31.07.2013'e kadar başvuru yapamamaları nedeniyle belirlenen süre içerisinde sözleşmelerini teslim edemeyen eczacılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için, sözleşme yenileme işlemleri için tanınan sürenin 31 Ekim 2013 günü mesai saati bitimine kadar uzatılması talep edilmiştir.

Söz konusu yazımıza cevaben İlgili Bakanlıktan şifahen verilen bilgi ile eczanelerle yapılacak olan sözleşme yenileme süresinin 31 Ekim 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize ivedilikle duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

 

   

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY Genel Sekreter