10 Ocak 2013 tarihinde Yayımlanan SUT Değişikliği Odamız Çalışması

10 Ocak 2013 tarihinde yayımlanan SUT değişikliği ile ilgili Odamız çalışması aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Yürürlük tarihi 18.01.2013

Madde 1-

b)- Yanıklar, anemiler, sistemik olmayan mantar enfeksiyonları, reflü ve GİS ülserlerinde kullanılan ilaçlar;yalnız dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilen oral retinoıdler, taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelere yazılan ilaçlar, en fazla 28 günlük dozlarda verilir.Bundan sonra 28’lik ilaç formlarından sadece 1 kutu verilebilecek.Kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlardan 28’lik formlar ilk kullanımda 1 kutu verilebilecek,devamında 4 kutu verilebilecektir.30 Tablet formlar ise daha küçük eşdeğeri varsa ilk kullanımda eşdeğeri verilebilir.(Örneğin; Norvasc 30 tb yazıldığında ilk kullanımda 20 ‘lik eşdeğeri olan Norlopın veya Amlodıs 20 tb verilir.)

Madde 2-

6 Ay boyunca, düzenlenmiş reçetede yazılı miktarlar esas alınarak, yeniden reçete düzenlemeksizin ilaç temininde aynı reçete esas alınarak 6 ay boyunca ilaç verilebilecektir. 3 aylık ilaç temin edilirken bu sürenin aşılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. (Örneğin 84 tabletlik formlardan sadece 1 kutu verilebilecek.)  İlk kullanımda 28 günlük, devamında önce 3 aylık sonra 2 aylık dozda verilebilecek, 6 ay süre bittikten sonra reçete yenilenecektir. Raporun bitim süresi daha kısa ise rapor bitimine kadar karşılanabilir, rapor yenilendikten sonra tekrar 6 ay süre boyunca aynı reçeteyle karşılanabilecektir. Bu maddenin yürürlük tarihi 01.02.2013’tür.

Madde 3-

Bu madde de Anti TNF ilaçların kullanımı için (Örneğin Humıra,Enbrel) Romatoıd artrıt teşhisi ve Juvenil Romatoid artrit teşhisi olarak veriliş koşulları ayrılmıştır.Juvenil Romatoid Artrit teşhisinde DAS skoru aranmazken ACR pediatrik 30 yanıtının alınamamış olmasının belirtilmesi koşulu getirilmiştir. Ayrıca bu ilaçları yazan doktor branşlarına Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimi eklenmiştir.

Madde 4-

Abatasept etken maddesi içeren (Orencia flakon) ilaç için veriliş koşuluda romatoid artrit ve juvenil romatoid artrit’ te verilmek üzere 2 ye ayrılmış ve juvenil romatoid artrit teşhisiyle verilmesi koşulunda ACR pediatrik 30 yanıtı alınamamış olması getirilmiş, yazabilecek doktor branşı olarak çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı eklenmiştir.

Madde 5-

2-) Yeni nesil antipsikotiklere kombinasyonları dahil edilmiştir.

3-)Risperdal Consta formları ve xeplion isimli ilaçlar Ek:2 C  bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil edilmiş olup,  reçete edilebilecek ve sadece psikiyatri uzman hekimi tarafından raporsuz  yazılabilecek,yine bu uzman hekim tarafından çıkarılacak raporla tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Madde 6 ,Madde 7, Madde 8-

Tetkik sonuçları tarihi ile birlikte reçeteye yazılırsa ayrıca tetkik sonucu reçeteye eklenmesi kaldırılmıştır.

Madde 9-

Alüminyum klorür hidroksit etken maddesini içeren ilaç verilmesi eklenmiş.

Madde 10-

c-) İleri derecede zeka özrü saptanan hastalarda tedaviye başlanmaz, tedaviye başlanmazsa sonlandırılır cümlesi kaldırılmış.

ç-) IQ seviyesi daha önce 60 iken şimdi 50 ‘ye indirilmiş.

d-) Önceden IQ seviyesi WAİT değeri ile ölçülürken, şimdi WAİS değerine göre ölçüm getirilmiş.

Madde 11-

6. madde eklenmiş. Pegasys,pegintron-rebetol,vıron-incivo kombinasyonu kullanımı ile ilgili madde eklenmiş.

Madde 12-

Üçlü kombinasyonun dahil edildiği verilme koşulu eklenmiş.

Madde 13-

Klopıdrogel reçete edilme koşulu olarak istenen GİS intoleransı istenmesi şartı kaldırılmış.

Madde 14-

Coralan tablet verilme koşulu değişmiş.LVEF değeri % 45 olan kalp yetmezliği bulunan hastalarda verilebileceği ve normal sinüs ritmi olan kronik stabil anjina pektorisli hastalarda kullanımı haricinde kalp yetmezliği teşhisinde verilme  koşuluda eklenmiş. 

Madde 15-

Osteoporoz tedavisinde kullanılan ilaçlarda KMY ölçüm sonucunun tarihi ile reçete veya raporda belirtilmesi durumunda ayrıca ölçüm sonucu istenmeyeceği belirtilmiş.

Madde 17-

Gadovist isimli ilacın kullanımı sınırlanmış. Sadece karaciğer ve böbrek MR incelemesinde kullanılacağı belirtilmiş.

Madde 18-

Macugen, lucentis, visudyne ilaçları verilirken istenen renkli resim raporda belirtilmek kaydıyla artık istenmeyeceği belirtilmiş. Bu ilaçların kullanımının sınırlaması kalkmış.

Madde 19 –

Parenteral demir preparatlarının raporlu verilmesi ile ilgili teşhisler eklenmiş.

Madde 21-

Akut kanamalarda yazılan faktör ürünleri için ayrıca rapor çıkarılmadan mevcut rapor ile doktor tarafından reçetede belirtilmek koşulu ile verilebilmesi koşulu getirilmiş.

Madde 23-

H.pylori endikasyonunda kullanılan yeni bir ilaç trilevo ilacının veriliş koşulu belirtilmiş.

Mucofix isimli yeni çıkacak olan ilaç için hangi branş doktorun yazabileceği belirtilmiş.

Madde 24-

PK-merz ilacının parenteral formu ile risperdal consta ve xeplion parenteral formları sadece yatan hastada ödeneceği belirtilmiş.

Dekol, Palodın, votron flakon isimli ilaçlar her kür için 1 adet verilebileceği belirtilmiş.

Gliserol-sorbitol içeren laksatifler (Libalaks lavman) raporlu verilme şartları düzenlenmiş.