Yeniden E-Reçete Düzenlenmeksizin Yapılacak İlaç Temini Hakkında

     Değerli Meslektaşlarımız,           SUT'un 'Elektronik Reçete Uygulaması'başlıklı 6.1.5. maddesinin 9.fıkrası "Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temini" ile ilgili olarak 01.02.2013 tarihinden itibaren SUT'un ilgili maddesinde tanımlanan rapor kodları ve bu rapor kodları ile ilgili ilaçların yazıldığı e-reçete esas alınacaktır. Takip eden dönemlerde ise ilaç alma zamanında 6 ay boyunca yeni bir e-reçete/reçete düzenlenmesine gerek olmadan eczacı tarafından sisteme ilk e-reçetenin numarası ve T.C numarası tekrar girilerek devam reçetesi şeklinde ilaç teminine olanak sağlanmıştır. Bu nedenle, hastanın devam reçetelerini temin edebilmesi için eczaneye ibraz etmek üzere e-reçete numarasını içeren ilk reçete çıktısının mutlaka verilmesi gerekmektedir.          Raporlu ilaç ilk kullanım ise 28’lik tablet formu verilecek,daha sonra 3 aylık dozda verilecek,kalan sürede de 2 aylık ilaç dozu verilecektir.Daha önceden ilaç kullanımı varsa yani ilacın ilk kullanımı değilse 3 aylık doz verilecek,daha sonra yine 3 aylık dozda verilecektir.İlaç karşılanırken reçetede yazılan doz ve miktarlar baz alınacaktır.(Örneğin;reçetede 1 kutu yazıyorsa 6 ay boyunca aynı reçete ile 1 kutu ilaç temin edilecek,3 kutu yazıyorsa 3 kutu verilecektir.)        Yeniden e-reçete düzenlenmeksizin yapılacak ilaç temininde; a) SUT eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi’nde (EK-2) yer alan hastalıklardan aşağıda belirtilen hastalık grupları ile bu hastalık grupları için EK-2 listesinde tanımlı ilaçlar uygulama kapsamındadır. 1- (4.1.) Kalp Yetmezliği (I50) 2- (4.2.) Koroner Arter Hastalığı (I20) (I25) (Z95.1) (Z95.5-Z95.9) 3- (4.5.) Arteriyel hipertansiyon (I10 -I13) (I15) 4- (4.8.) Hiperkolesterolemi*, hiperlipidemi * (E78) 5- (7.2.1.) Diabetes Mellitus (E10 – E14) 6- (10.3.1.) Parkinson hastalığı (G20) 7- (10.7.) Demans (F00) (F01.1 – F01.9) (F02-F03) (G30) 8- (12.1.) Glokom (H40.1-H40.9) 9- (12.2) Kronik ve nükseden üveitler, tiroide bağlı oftalmopati ve sempatik oftalmi, keratoplasti red reaksiyonu (H20.1) (H20.8) (H06.2) (H44.1) (T86.8-T86.9) 10- (12.3.) Kuru göz sendromu (H04.1) b) Yukarıda belirtilen hastalıklarda sağlık raporuna dayanılarak düzenlenmiş reçeteye istinaden yeniden reçete düzenlenmeksizin eczaneden ilaç temin edilebilir. Bu şekilde ilaç temini, düzenlenmiş reçete tarihi itibariyle 6 aylık süreyi kapsar. Süre bitiminde tekrar reçete düzenlenir.

Okunma Sayısı: 40862

 

 

 

 

 

 

Bilecik Nöbet Kartları

İlan Panosu
 

Uygulamalar ve Formlar

 

E-Oda Uygulamasi

Tebliğ ve Protokoller

 
Haber Arşivi
 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Ebilgi Yazarkasa