Son Sut Değişikliğinden Önce Düzenlenmiş Raporların Durumu Hakkında

SON SUT DEĞİŞİKLİĞİNDEN ÖNCE DÜZENLENMİŞ RAPORLARIN DURUMU HAKKINDA
28 Temmuz 2012 tarih ve 28367 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT’un bazı maddelerinde yapılan düzenlemelere istinaden,  söz konusu Tebliğ ile yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği 6 Ağustos 2012 tarihinden önce düzenlenmiş olan ilaç kullanım raporlarının, düzenlendikleri tarihte geçerli olan Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine uygun olması şartıyla süresi sonuna kadar geçerli sayılması konusunda Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvuru yapılmış ve Kurum yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
06.08.2012 tarihlinde www.teb.org.tr de yayımlanan duyurumuz ile, Kurum yetkilileri tarafından verilen sözlü bilgi ile, lipid düşürücü ilaç kullanan hastaların, son SUT değişikliği öncesinde düzenlenmiş olan ve düzenlendiği tarihteki SUT'la belirlenen geri ödeme koşullarına uygun olan mevcut raporlarının süresi bitimine kadar geçerli sayılacağı bildirilmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumu, www.sgk.gov.tr de 10.08.2012 tarihinde SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA DUYURU yayımlamıştır. 
Duyuruda,
“...Sağlık Uygulama Tebliği’nin düzenleme yapılan söz konusu maddelerine ait 6.8.2012 tarihinden önceki sağlık raporları, düzenlendikleri tarihte geçerli olan SUT hükümlerine uygun olması koşuluyla, süresi sonuna kadar geçerlidir. 
Bununla birlikte aşağıda yer alan açıklamalar da dikkate alınmalıdır. 
1- Bu Tebliğ ile başlangıç kriterleri aranan tedavi gruplarında yapılan yeni düzenlemelerde, 6.8.2012 tarihi öncesi tedavisine başlamış hastalar için, hastanın tedaviye başladığı tarihte yürürlükte bulunan Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilmiş başlangıç kriterleri kabul edilecektir. Yeni düzenlenecek devam raporlarında yürürlükteki başlangıç kriterleri ayrıca aranmayacaktır. 
2- Bu Tebliğ ile idame tedavi ve tedavinin kesilme kriterlerinde yapılan yeni düzenlemelerde, hastanın 6.8.2012 tarihi ve sonraki reçete tarihlerine göre yürürlükteki Tebliğ hükümleri aranacaktır. (Oral esansiyel aminoasitler ve keto analogları ve Rituksimab etken maddesinde yapılan düzenlemede olduğu gibi) 
3- Lipid düşürücü ilaçlarla ilgili olarak; eski hastalarda düzenlenecek yeni raporlar yukarıdaki maddeler ve Tebliğin 6.2.28.D maddesi kapsamında değerlendirilecektir.
Denilmektedir.
Duyuru metni ekte yer almakta olup, tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ
Tarih / Saat : 10-08-2012 / 12:52:28

Okunma Sayısı: 31523

 

 

 

 

 

 

Bilecik Nöbet Kartları

İlan Panosu
 

Uygulamalar ve Formlar

 

E-Oda Uygulamasi

Tebliğ ve Protokoller

 
Haber Arşivi
 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Ebilgi Yazarkasa