Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yayınlanan Şeker Ölçüm Çubukları Hakkında

38.A.00.002301 11.07.2012

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 11.07.2012 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinde “Şeker Ölçüm Çubukları Hakkında Duyuru” başlıklı bir duyuru yayınlanmıştır.

Duyuruda;

22/06/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yeniden düzenlenen SUT’un 7.3.5 numaralı maddesinin (c) bendinin 4. sırasında,

“Oral antidiyabetik ilaç kullanan Diabetes Mellitus’lu hastalara 6 (altı) ayda en fazla 50 (elli) adet hesabıyla en fazla 3 (üç) aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.” hükmü yer aldığı,

Ancak, piyasada şeker ölçüm çubukları 25 lik ambalajlar olarak yeterince yer almadığından ve ellerinde şeker ölçüm cihazı bulunan hastaların mağduriyetinin önlenebilmesini teminen, oral antidiyabetik ilaç kullanan Diabetes Mellitus’lu hastaların cihazları ile uyumlu stripe ait 50’ lik ambalajlarında ödenebileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY Genel Sekreter

Duyuru için tıklayınız.

Tarih / Saat : 12-07-2012 / 09:29:25

Okunma Sayısı: 18607

 

 

 

 

 

 

Bilecik Nöbet Kartları

İlan Panosu
 

Uygulamalar ve Formlar

 

E-Oda Uygulamasi

Tebliğ ve Protokoller

 
Haber Arşivi
 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Ebilgi Yazarkasa