Basın Açıklaması

Değerli Meslektaşlarımız, Zıraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesinin Eczacılar hakkında yaptığı basın açıklaması hakkında Odamızca yapılan basın açıklaması ektedir. Bilgilerinize sunulur.                                                                    9. BÖLGE ESKİŞEHİR ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU                                   BASIN AÇIKLAMASI         Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi yetkilileri üstlerine vazife olmayan bir konuda talihsiz ve bilgisiz açıklamalarda bulunmuştur. Öncelikli olarak Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi yetkililerini kendi meslek grubu ve kendi meslektaşları ile ilgili açıklamalar yapmaya davet ediyoruz. Eczanelerimiz kendilerinin reklam alanı değildir. Haksız ve mesnetsiz iddialar nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek bizim için zorunluluk olmuştur. Eczacılar, üniversitelerde 5 yıl boyunca botanik, farmakognozi gibi dallarda almış olduğu kapsamlı eğitimin yanı sıra toksikoloji bilimini öğrenen tek ilaç uzmanıdır. Bu nedenle aldığı eğitimin gereği bitkiler için kullanılan ilaçlar için de en yetkin kişi eczacıdır. Kaldı ki açıklama yapılmadan önce incelenseydi eczacıların zirai ilaçlar ve veteriner ilaçlar üzerine eğitim aldıkları görülürdü. Böylesi kapsamlı bir eğitimi alan eczacıların uzmanlık alanını tartışmak Ziraat Mühendisleri Odasının işi değildir.          İnsan sağlığını her şeyin üzerinde tutan biz eczacılar; sağlığını, canını bizlere emanet eden hastalarımızın sağlığını nasıl korumamız gerektiğini,  tarım alanında uzman kişilerden öğrenecek değiliz.          Ziraat Mühendisleri Odası’nın söz konusu basın açıklamasında iddia ettiği gibi, bu tür ziraî ilaçların eczanelerden temin edilmesi yeni bir uygulama değildir.  Bunun yeni bir uygulama gibi gündeme getirilmesine ve ortada bir suiistimal varmış gibi mesleğimize saldırılmasına bir anlam verebilmiş değiliz. Nitekim ziraî ilaçların eczanelerden satışı 1953 tarihli ve 6197 Sayılı Eczaneler ve Eczacılık Hakkındaki Kanun’da 6308 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önce de mevcuttu. Bu kanun dikkatle incelendiğinde görülecektir ki;  Kanunun 28. Maddesi tam 59 yıldır zirai ilaçların eczanelerden satışına izin vermektedir. Dolayısıyla 59 yıldır sesini çıkarmayan Ziraat Mühendisleri Odası’nın bu açıklamasını son derece talihsiz buluyoruz. Şunun altını özenle çizmek isteriz ki; ziraî ilaçlar ile insan sağlığını ilgilendiren ilaçlar eczanelerde yan yana değil ayrı raflarda yer almakta, birbirleriyle karışmalarını ve etkileşmelerini engelleyecek şekilde ambalajlar içerisinde ve gereken diğer önlemler alınarak saklanmaktadır. Bu bağlamda Ziraat Mühendisleri Odası’nın bu endişesinin, meseleyi tam olarak bilmemekten ve kavrayamamaktan kaynaklandığını düşünüyoruz. Halk sağlığını her şeyin üstünde tutan bir mesleğin mensupları olarak insanların sağlığını nasıl ve ne şekilde korumamız gerektiğini gayet iyi biliyor; eczanelerimizin toplum sağlığının nöbetçisi olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Eczacılarımızı hedef alan bu açıklamaları esefle kınıyoruz. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. 9.BÖLGE ESKİŞEHİR ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ECZ.YÜCEL YENİLMEZ       Tarih / Saat : 11-06-2012 / 13:46:35

Okunma Sayısı: 41732

 

 

 

 

 

 

Bilecik Nöbet Kartları

İlan Panosu
 

Uygulamalar ve Formlar

 

E-Oda Uygulamasi

Tebliğ ve Protokoller

 
Haber Arşivi
 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Ebilgi Yazarkasa