28 Temmuz 2012 Tarihinde Yayımlanan SUT Değişikliğinden Önce Düzenlenmiş Raporların Durumu Hakkında

28 Temmuz 2012 tarih ve 28367 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile SUT’un bazı maddelerinde yapılan düzenlemelere istinaden,  söz konusu Tebliğ ile yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği 6 Ağustos 2012 tarihinden önce düzenlenmiş olan ilaç kullanım raporlarının, düzenlendikleri tarihte geçerli olan Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine uygun olması şartıyla süresi sonuna kadar geçerli sayılması konusunda Birliğimiz tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvuru yapılmış ve Kurum yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Kurum yetkilileri tarafından verilen sözlü bilgi ile, lipid düşürücü ilaç kullanan hastaların, son SUT değişikliği öncesinde düzenlenmiş olan ve düzenlendiği tarihteki SUT'la belirlenen geri ödeme koşullarına uygun olan mevcut raporlarının süresi bitimine kadar geçerli sayılacağı bildirilmiştir.
Konu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanacak bir duyuru ile ayrıca duyurulacaktır.
Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
MERKEZ HEYETİ
Tarih / Saat : 06-08-2012 / 16:41:13

Okunma Sayısı: 31941

 

 

 

 

 

 

Bilecik Nöbet Kartları

İlan Panosu
 

Uygulamalar ve Formlar

 

E-Oda Uygulamasi

Tebliğ ve Protokoller

 
Haber Arşivi
 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Ebilgi Yazarkasa