Antidepresan ve Antipsikotik İlaçların Kullanımı Hakkında


42.A.00/1165


31.01.2020


BÖLGE ECZACI ODASI


YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA


Antidepresan ve antipsikotik ilaçların reçeteye yazım koşulları konusunda yaşanan tereddütler oluştuğuna dair Birliğimize ulaşan bildirimler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan görüş talep edilmiştir.


Kurum tarafından Birliğimize iletilen yazıda;


SUT’un “Antidepresan ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri” başlıklı 4.2.2 maddesinin altıncı fıkrasında belirtilmekte olan     “Atipik antipsikotik ilaçlar, demansta; psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.” hükmü doğrultusunda Medula Eczane Provizyon Sisteminde düzenlemenin mevcut olduğu; raporlu hastalarda rapor kodundan, ayaktan tedavilerde de “246-Demans” uyarı kodu seçilmek suretiyle kontrol edilerek uygulamanın bu doğrultuda yürütüldüğü bildirilmektedir.


Kurum yazısı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.


Ecz. Arman Üney


Genel Sekreter


Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yazısı için tıklayınız.

 

 

Okunma Sayısı: 487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilecik Nöbet Kartları

İlan Panosu
 

Uygulamalar ve Formlar

 

 

E-Oda Uygulamasi

Tebliğ ve Protokoller

 
Haber Arşivi
 
Sıkça Sorulan Sorular

 

Ebilgi Yazarkasa