2019 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

 

 

T.C.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 9.BÖLGE

ESKİŞEHİR (BİLECİK) ECZACI ODASI

KONGRE İLANI

 

 

 

 

            Değerli Meslektaşlarımız,

            6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği yasası ve ilgili maddeleri uyarınca, 9.Bölge Eskişehir (Bilecik) Eczacı Odası’nın 2019 yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince;

            6 Eylül 2019 Cuma günü Saat 13:00'de, Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34 Tepebaşı/Eskişehir adresindeki Oda Hizmet Binamızda; çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın 7 Eylül 2019 Cumartesi Günü Saat 13:00'de Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34 Tepebaşı/Eskişehir adresindeki Oda Hizmet Binamızda yapılacaktır.

            Oy verme işlemi ise 8 Eylül 2019 Pazar Günü 09:00-17:00 saatleri arası Ertuğrulgazi Mah. Damar Sok. No:34 Tepebaşı/Eskişehir adresindeki Oda Hizmet Binamızda yapılacaktır.

             Bilgilerinize rica ederiz.


 

 

                                                                                               Ecz.Yücel YENİLMEZ

                                                                                              Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                            

                                                                                                     

 

 

           

       

 

                                                                                   

GÜNDEM
1)   Açılış Yoklama

2)   Genel Kurul Divan Seçimi

      (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Sekreter)

3)   Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

4)   Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

5)   Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması

6)   Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

7)   Raporların ayrı ayrı görüşülmesi

8)   Raporların ayrı ayrı ibrası

9)   2019-2020 yılının Tahmini Bütçe tasarısının görüşülmesi ve onaylanması

10) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı, T.E.B. Büyük Kongre    

       Delegeliği Asil ve Yedek Adaylarının belirlenmesi.

11) Dilek ve temenniler

12) Kapanış

 

 

 


 

NOT: 6643 sayılı yasanın 8.maddesi gereği; Oda Genel Kurulunun her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılmaları ve seçimli toplantılarında oy kullanmaları zorunludur. Geçerli mazereti olmaksızın Genel Kurul Toplantılarına katılmayanlar ve Seçimli Toplantıda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılır.

Okunma Sayısı: 2119

 

 

 

 

 

 

 

Bilecik Nöbet Kartları

İlan Panosu
 

Uygulamalar ve Formlar

 

 

E-Oda Uygulamasi

Tebliğ ve Protokoller

 
Haber Arşivi
 
Sıkça Sorulan Sorular

 

Ebilgi Yazarkasa