04 Şubat 2018 Tarihli ve 30322 sayılı RG'de Yayınlanan SUT Değişikliği ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Hakkında


04  Şubat 2018 tarihli 30322 sayılı Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı” yayınlanmıştır.


Tebliğ değişikliği metni, komisyon kararı ve ilaç - eczacılık hizmetlerini ilgilendiren değişikliklerin yürürlükte bulunan SUT ile hazırlanan karşılaştırmalı tablosu ekte yer almaktadır.


Sağlık Uygulama Tebliğinin;


a) 7 nci maddesi 1/10/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,


b) 19 uncu maddesi (Faturalandırma ve Ödeme İşlemleri ile ilgili kısım) 1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,


c) 14, 15 inci maddesinin (3.1.1 - Tıbbi malzeme temin esaslarıTanım ve genel hükümler ile 3.1.2 - Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler ile ilgili kısım) (b) bendi yayımı tarihinde,


ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 10 gün sonra (14 Şubat 2018) yürürlüğe girer.


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ


Tebliğ değişiklik metni için tıklayınız.


Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı için tıklayınız.


Karşılaştırmalı SUT Tablosu için tıklayınız.


 

 

Okunma Sayısı: 3247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilecik Nöbet Kartları

İlan Panosu
 

Uygulamalar ve Formlar

 

 

E-Oda Uygulamasi

Tebliğ ve Protokoller

 
Haber Arşivi
 
Sıkça Sorulan Sorular

 

Ebilgi Yazarkasa